Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2014

apatheia
Reposted fromgemmy gemmy viamargot margot
apatheia
Reposted frompoppyseed poppyseed viamargot margot

February 21 2014

apatheia

February 18 2014

apatheia
6837 8a52 500
Reposted fromkaha kaha viamargot margot
apatheia
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamargot margot

February 16 2014

February 12 2014

apatheia
1014 dcaf 500
time takes care of everything.
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamargot margot

February 10 2014

apatheia
Żadna kula nie przeszywa ludzkiego serca z taką siłą, jak dobrze postawiona kropka na końcu zdania.
— I. Babel
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamargot margot
apatheia
2621 932c 500
Reposted fromfelicka felicka viamargot margot
9127 2b6e 500
Reposted fromsofincha sofincha viamargot margot

February 01 2014

apatheia
"Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały – staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza – staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie – staje się mądrym". 
— Olden Nolan
Reposted fromonlyonelife onlyonelife viamargot margot
apatheia
9162 8c50 500
czujesz ten zapach?
Reposted fromvillablaa villablaa viamargot margot
6412 595b 500
Reposted fromwestwood westwood viamargot margot

January 31 2014

apatheia
Well tell him that I miss our little talks.
Reposted from666th 666th viamargot margot
apatheia
8135 2fa5 500

Provence, France

Reposted fromwspomnienie wspomnienie viamargot margot
apatheia
8082 6c16
Reposted fromLaColie LaColie viamargot margot
apatheia
4321 3245
Reposted fromosiaka osiaka viamargot margot
apatheia
Beelitz Heilstätten Treppenaufgang 2 ©Björn Dohlich   
Reposted fromkanusia kanusia viamargot margot
apatheia
Nikt nie może ścierpieć podejrzenia, że o nic nie chodzi i, że nic nie wyniknie. Czy można szukać sensu nie wierząc w jego istnienie?
— Sławomir Mrożek, Dziennik
apatheia
6571 9428
Reposted fromkatalama katalama viamargot margot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl